Pumpe za pretakanje
Pumpe za pretakanje prodajemo u električnoj . Ako vam je potrebno da se određena tečnost pretače, tj prebacuje sa jednog mesta na drugo, to se često rešava uređajem. Tada električna bušilica igra ulogu pumpe. Pored toga postoje i pumpe za pretakanje dizela, jer se kod zapaljivih tečnosti treba obratiti posebna pažnja na zapaljivost. Ovi uređaji imaju svoj motor, dakle ne nadodaju se na bušilicu, a mogu da imaju i merač koliko su litara propustile u radu, Pumpa Za Gorivo Pretakajuca te da se na taj način precizno prati količina pretakanog goriva. Ručne pumpe za pretakanje se često koriste za pretakanje ulja. Neke su prilagođene za pretakanje tečnosti iz buradi, a druge su predviđene za mazalice. U ovoj kategoriji vam nudimo i istakalice te uređaje za skupljanje ulja iz motora. Osim toga vam nudimo i zaseban merač protoka.Pumpa Za Gorivo Pretakajuca

Prikazan jedan rezultat